“V kolikor bi mi bila zadana naloga, naj v krogu ljudi, katere osebno poznam, izpostavim tistega posameznika, ki mi je s poslovnega vidika, dal največ, bi se odločila za Sabino Gosenca. Najino poznanstvo se je pričelo v času, ko sva obe delali za regionalno televizijsko hišo Vaš kanal iz Novega mesta – tedaj je bila Sabina že profesionalka na področju javnega nastopanja, sama pa sem to sfero šele pričela osvajati. Danes se hvaležno ozrem nazaj v preteklost, z mislijo, kako dobrodošle so bile vse pripombe in nasveti, ki mi jih je dajala dobronamerno, ko je s svojim strokovnim očesom mimogrede opazila moje začetniške napake ter me s predlogi usmerjala k lastnemu napredku. Po nekaj letih vmesnega zatišja sva se povezali tesneje, ko je zaživel spletni športno razvedrilni portal Triumfator. Za področje občine Sevnica in Radeče sem pripravljala novice s športnega področja, pri čemer sem pridobila dragocene izkušnje tako z načinom poročanja na specifični način in s specifično terminologijo, obenem pa mi je bila zaupana tudi vloga urejanja spletne predloge Joomla z vidika samostojne priprave članka za objavo. Dejala bi, da mi je Sabina kot nadrejena, dovoljevala ravno dovolj svobode besednega in oblikovnega izražanja, kolikor je bilo v danem trenutku ustrezno ter mi s tem omogočila, da sem postopoma osvajala strokoven način poročanja o dogodkih in se naučila presoditi, katera dejstva so najpomembnejša za izpostaviti. Poslovna pot Sabine Gosenca in njena odločitev, da ustvari spletni portal, sta mi predstavljali odločilno motivacijo pozneje, ko nisva več poslovno in mentorsko sodelovali, predvsem tedaj, ko sem tudi sama želela ubrati samostojno pot pri svojem novinarskem delu. Prav zato z veseljem poudarjam, da je bila prav ona tista, ki je moje oklevanje spreobrnila v odločnost, v času, ko sem ustanavljala društvo. Najino skupno sodelovanje je vselej potekalo v sproščenem vzdušju, kar se mi zdi ključnega pomena za nadaljnje samozavestno delovanje v poslovnem svetu – dobrovoljnost in pozitivna naravnanost sta namreč karakterni lastnosti Sabine, katerih sem se ob vsakem srečanju in telefonskem / elektronskem pogovoru navzela ter ju okrepila tudi pri sebi. Iz vsega zgoraj navedenega zato brez vsakih zadržkov trdim, da je Sabina Gosenca oseba, s katero je prijetno in produktivno sodelovati, saj omogoča skupno korist in večstransko zadovoljstvo.”

 DOROTEJA JAZBEC, samostojna novinarka