Believe in yourself

Podjetniška svoboda in moja odločitev zanjo

Odpreti s.p. v teh korona časih ali ne? Biti raje na Zavodu za zaposlovanje oziroma delati kot “freelancer” ali pa se trdno oklepati zaposlitve, ki sicer nudi socialno varnost, a spravlja v slabo voljo in povzroča stres, nezadovoljstvo, morda celo mobbing? Mnogi verjetno v teh časih raje stojijo na mestu, se oklepajo nečesa znanega, ustaljenega,…