Uspeh ni cilj, ampak pot, ki nas vodi do cilja.

“Najlažje uspemo takrat, ko smo si povsem na jasnem glede cilja, vendar obenem dovolj prilagodljivi glede načina, kako ga doseči,” je v svoji knjigi 100 Zlatih zakonov poslovne uspešnosti zapisal Brian Tracy.  In drži – tako v poslovnem kot zasebnem življenju. Sama pa to zdaj, ko sem na porodniški, še toliko bolj občutim.